En eksempeltekst for å uttrykke hva vi vil gjøre her!